Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

Druki Dodatek Osłonowy
PDFWniosek DO o dodatek osłonowy.pdf
PDFFormularz DO - dla wiekszej rodziny.pdf
PDFOświadczenie DO - część III dochody nieopodatkowane.pdf
PDFOświadczenie DO - część IV hektary przeliczeniowe.pdf

 

Druki Pomoc Społeczna
PDFNowe podanie o pomoc.pdf
PDFOświadczenie pod_odpowiedzialnością.pdf
PDFOświadczenie o pracy dorywczej.pdf
PDFOświadczenie o stanie majątkowym.pdf
PDFWniosek o posiłki w szkole - przedszkolu.pdf

 

Druki świadczenia rodzinne (SR):
PDFNowy wniosek SR o zasiłek rodzinny.pdf
PDFNowy wniosek SR o becikowe.pdf
PDFNowy wniosek SR o zasiłek pielęgnacyjny.pdf
PDFNowy wniosek SR o świadczenie rodzicielskie.pdf
PDFNowy wniosek SR o świadczenie pielęgnacyjne.pdf
PDFNowy wniosek SR o specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf
PDFNowe oświadczenie SR o niekorzystaniu z całodobowej opieki.pdf
PDFNowe oświadczenie SR o wielkości gopsodarstwa rolnego.pdf
PDFNowe oświadczenie SR urlop wychowawczy.pdf
PDFNowe zaświadczenie SR lekarskie do becikowego.pdf
PDFNowe oświadczenie SR o dochodach nieopodatkowanych.pdf

Druki alimentacyjne (FA):

PDFNowy wniosek FA o fundusz alimentacyjny.pdf
PDFNowe oświadcznie FA o dochodach nieopodatkowanych.pdf
PDFNowe oświadczenie FA o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf
PDFNowe oświadczenie FA o wiekosci gospodarstwa rolnego.pdf
 

Druk dodatek mieszkaniowy (DM):
PDFZaświadczenie DM o dochodach.pdf

Druk dodatek energetyczny (DE):
PDFNowy wniosek DE o dodatek energetyczny.pdf

Druki koordynacja (KO):
PDFoswiadczenie-ko-dotyczace-koordynacji.pdf

Druki Opolska Karta Rodziny i Seniora
DOCZał.-2-Wzór-wniosku.doc
PDFZał.-2-Wzór-wniosku.pdf

Druk Karta Dużej Rodziny
PDFWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.pdf
PDFOświadczenie-dot.-władzy-rodzicileskiej.pdf
PDFOświadczenie-o-planowanym-terminie-ukończenia-nauki.pdf
PDFOświadczenie-o-pozostawieniu-w-pieczy-zastępczej.pdf
PDFUprawnienie do wizualizacji-Karty.pdf

Druki Czyste Powietrze
PDFCZYSTE POWIETRZE Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie.pdf

Wersja XML