Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynacja systemów zabezpieczeń

Koordynacja świadczenia wychowawcze 500+
i rodzinne

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie:

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) stosowne wnioski ZAWSZE składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Jeżeli jeden z członków rodziny przebywa za granicą wówczas organ właściwy (np. gmina) przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

Również w przypadku wyjazdu jednego z członków rodziny za granicę już po przyznaniu świadczenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować gminę (ośrodek pomocy społecznej).

Do wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ i zasiłek rodzinny należy dołączyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń druk znajduje się w zakładce: Druki do pobrania ; Druki koordynacja (KO)).

PDFoswiadczenie-ko-dotyczace-koordynacji.pdf

Szczegółowe informacje o przepisach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dostępne są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiej

https://archiwumwww.opole.uw.gov.pl/koordynacja-swiadczenia-rodzinne-i-wychowawcze

Wersja XML