Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR (ADO):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

ul. Wolności 20/1

46 - 030 Murów

tel. 77 4214 475

INFORMACJA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MUROWIE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie z siedzibą przy ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów.

2) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: tel. 774214475, e-mail: .

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań
tut. urzędu – na podstawie:

4) Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisany w punkcie 3.

9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


PDFklauzula informacyjna RODO.pdf

Wersja XML